Oprócz tego, że wykonuję zawód adwokata, jestem także mediatorem sądowym. Prowadzę mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Jestem stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, a także stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Prowadzę mediacje prywatne (umowne) oraz sądowe.

Co to jest mediacja?

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Strony decydują się podjąć próbę mediacji, gdy ich celem jest nie tylko uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, lecz przede wszystkim wyjaśnienie spornych kwestii i nawiązanie porozumienia. Podkreślić należy, że przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody. Nie przekreśla ono również prawa strony do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Moja mediacja

Posiedzenia mediacyjne odbywają się siedzibie mojej Kancelarii, tj. przy ul. Piastowskiej 19 w Tarnowskich Górach. Organizuję posiedzenia mediacyjne zarówno indywidualne jak i wspólne – zawsze zgodnie z wolą uczestników mediacji. Dochowuję wszelkiej staranności aby warunki spotkań mediacyjnych były dla ich uczestników jak najbardziej komfortowe.

W swojej pracy jako mediator wychodzę z założenia, że każde rozwiązanie problemu czy konfliktu wypracowane wspólnie przez Strony, które następnie staje się podstawą ugody, jest lepsze dla Stron niż wydany w sprawie wyrok sądowy. Ugoda bowiem nie zawiera w sobie elementu przymusu, narzucenia czyjejś woli, pozwala na ukształtowanie stosunków pomiędzy uczestnikami mediacji wyłącznie w taki sposób w jaki sobie tego życzą.

Pomimo tego, że jestem również adwokatem, to na czas prowadzenia mediacji „odwieszam” togę, nie udzielam porad prawnych, nie opowiadam się po stronie któregokolwiek z uczestników postępowania mediacyjnego, zachowuję neutralność. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz do mediacji! 

Jestem dostępna pod telefonem, a także w siedzibie Kancelarii w godzinach jej otwarcia.

Tel: 666 083 324