Mobbing i dyskryminacja w pracy – zmiana przepisów

2019-09-25T13:27:57+02:0025 września, 2019|

Od 7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w przepisach Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą: - dyskryminacji i równego traktowania, - mobbingu, - szczególnych uprawnień pracowników – innych (niż matka/ojciec) członków najbliższej rodziny, - przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, - świadectw pracy. MOBBING Zgodnie z przepisem art. 94(3) par. 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Dotychczas pracownik doświadczający mobbingu mógł dochodzić [...]