Adwokat Angelika Kubik

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia prawnicze ukończyłam z wyróżnieniem.

Dotychczasowe publikacje naukowe mojego autorstwa oraz współautorstwa:

– „Sprzedaż alkoholu przez Internet”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 nr 3 (801),

– „Co autor miał na myśli? – czyli jak czytać prawo na przykładzie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, współautorstwo, w: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXV Język-Urząd-Prawo pod red. Magdaleny Czachorowskiej,

– „Jak mówić językiem dzieci o sprawach intymnych – refleksje wokół książki >Nie lubię łaskotek!”< Marcie Aboff , współautorstwo, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz. Kielce 2016, s.101-111.

Umiejętności praktycznych wykonywania zawodu adwokata zaczęłam nabywać w 2013 r. praktykując w kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, oddział w Bytomiu, a następnie, od 2014 r., na stanowisku asystenta adwokata w Kancelarii Adwokata i Doradcy Podatkowego Marcina Rusinka z siedzibą w Bytomiu.

Aplikację adwokacką odbywałam pod patronatem adwokata i doradcy podatkowego Marcina Rusinka w latach 2016-2018. Egzamin adwokacki złożyłam w 2019 r.

W okresie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowałam z kilkoma Kancelariami adwokackimi i adwokacko-radcowskimi o różnych specjalizacjach, co pozwoliło mi na uczestnictwo w szeregu spraw sądowych i pozasądowych w zakresie wielu różnych kategorii i dziedzin prawa. Reprezentowałam klientów w postępowaniach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych, karnych oraz administracyjnych, przed wieloma sądami w całej Polsce. W ramach obsługi prawnej dwóch dużych podmiotów z branży motoryzacyjnej prowadziłam szereg spraw o odszkodowania przeciwko ubezpieczycielom komunikacyjnym. Sporządzałam także opinie prawne w sprawach z zakresu prawa budowlanego, spółdzielczego oraz lokatorskiego.

Cennego doświadczenia w zakresie obsługi podmiotów świadczących usługi medyczne, a także wiedzy z dziedziny prawa medycznego, dostarczyła mi współpraca z zespołem prawnym jednego z największych podmiotów medycznych w Polsce. Ta współpraca stała się także dla mnie inspiracją dla dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa medycznego oraz doskonalenia zawodowego w kierunku prowadzenia spraw o tzw. „błędy medyczne”.